Gizlilik Ve Güvenlik Politikası

Gizlilik Ve Güvenlik Politikası

 

1.Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti kullanıcıların www.antalyayazarkasa.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncükişilere açıklamayacaktır.Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlüdiğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. 

2. 
Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir. 

3. Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğüolarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncübir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.antalyayazarkasa.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncükişilerin eline geçmesi durumunda, Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

4. Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti, kullanıcılara ve kullanıcıların www.antalyayazarkasa.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. 

Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti,işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.antalyayazarkasa.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Hasan Yıldırım Elektronik Lt,Şti değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.antalyayazarkasa.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.